OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GOLEM Bio S 1 kg

331,66 Kč

274,10 Kč bez DPH

Kód GOL-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Golem Bio S, 10 kg

Golem Bio S pro septiky a suché záchody se zvýšeným obsahem mikroorganismů Biologicky aktivní, nezávadný přípravek k rozkladu a dezodoraci organických látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a domovních ČOV. Při pravidelném používání Bio Golemu S dochází v ošetřovaných odpadních systémech k množení bakterií rozkládajících organické látky.

Výsledkem je:

  • nepřetržité čištění systému
  • omezení tvorby kalů a pěny
  • ztekucení pevných podílů
  • usnadnění vyprazdňování suchých záchodů, odpadních jímek, septiků
  • snížení potřeby odčerpání obsahu
  • omezení tvorby zápachu Likvidace odpadů ze septiků, žump či suchých záchodů po aplikaci Bio Golemu S podléhá platné zákonné úpravě pro nakládání s odpadními vodami.

Vydatnost: až 12 m3 / 1 balení, tj.1 kg přípravku.


Použití:

Suché bakterie a enzymy obsažené v Bio Golemu S je nutno před použitím aktivovat rozmícháním přípravku ve vlažné vodě (30–40 °C). Nikdy nepoužívejte k aktivaci horkou vodu!
Aktivace: Přípravek rozmíchejte v poměru 1:10 ve vlažné vodě (30–40 °C) a ponechte 30 minut v klidu, po této době je směs připravena k použití


Dávkování:

Fáze/ četnost dávek/ doba trvání fáze/ doporučené dávkování na 1 m3 odpadní hmoty:
1.fáze – startovací: jednorázově/ 1 týden/ 100-200 g,
2.fáze – stabilizační: 1x týdně/ 3 týdny/ 80-100 g,
3.fáze – udržovací: 1x měsíčně/ do konce sezóny/ 80-100 g.
100 g přípravku = 5 polévkových lžic. Informace o dávkování jsou pouze orientační, výše a četnost dávek je závislá na teplotě, množství odpadní vody, množství a četnosti přitékajícího znečištění a s ohledem na specifické podmínky.


Obsah:

Směs bakteriálních kultur, enzymů, živin a přírodní anorganický nosič.


Upozornění:

Přípravek používejte při venkovních teplotách nad 10 °C. Při aplikaci Bio Golemu S nepoužívejte v systémech dezinfekční prostředky obsahující např. chlór. Přípravek není vhodný pro přenosné chemické WC. Skladujte na suchém a chladném místě. Výrobek nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci používejte ochranné rukavice. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.


První pomoc:

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.


Doba spotřeby:

24 měsíců od data výroby.