OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GOLEM Bio S 1 kg

265,35 Kč

219,30 Kč bez DPH

Kód GOL-002
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Bio Golem® S pro septiky a suché záchody se zvýšeným obsahem mikroorganizmů

Vydatnost: až 12 m3 / 1 balení, tj. 1 kg přípravku. Biologicky aktivní, nezávadný přípravek k rozkladu a dezodoraci organických látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a domovních ČOV. Při pravidelném používání Bio Golemu S dochází v ošetřovaných odpadních systémech k množení bakterií rozkládajících organické látky. Výsledkem je: nepřetržité čištění systému, omezení tvorby kalů a pěny, zkapalnění pevných podílů, usnadnění vyprazdňování suchých záchodů, odpadních jímek, septiků, snížení potřeby odčerpání obsahu, omezení tvorby zápachu.

 

Návod k použití:

Suché bakterie a enzymy obsažené v Bio Golemu S je nutno před použitím aktivovat rozmícháním přípravku ve vlažné vodě (30 °C – 40 °C). Nikdy nepoužívejte k aktivaci horkou vodu! Aktivace: Přípravek rozmíchejte v poměru 1:10 ve vlažné vodě (30 °C – 40 °C) a ponechte 30 minut v klidu, po této době je směs připravena k použití.

Dávkování/četnost dávek/doba trvání/fáze doporučené dávkování na 1 m3 odpadní hmoty: 1. fáze - startovací jednorázově, 1 týden, 100 - 200 g; 2. fáze – stabilizační, 1 x týdně, 3 týdny, 80 - 100 g; 3. fáze – udržovací, 1 x měsíčně, do konce sezóny, 80 - 100 g

100 g přípravku = 5 polévkových lžic. Informace o dávkování jsou pouze orientační, výše a četnost dávek je závislá na teplotě, množství odpadní vody, množství a četnosti přitékajícího znečištění a s ohledem na specifické podmínky.

 

Upozornění:

Přípravek používejte při venkovních teplotách nad 10 °C. Při aplikaci Bio Golemu S nepoužívejte v systémech dezinfekční prostředky obsahující např. chlór. Přípravek není vhodný pro přenosné chemické WC. Skladujte na suchém a chladném místě. Výrobek nesmí přijít do styku s potravinami. Při práci používejte ochranné rukavice. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

První pomoc:

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Obsah:

Směs bakteriálních kultur, enzymů, živin a přírodní anorganický nosič

 

Likvidace odpadů ze septiků, žump či suchých záchodů po aplikaci Bio Golemu S podléhá platné zákonné úpravě pro nakládání s odpadními vodami.

 

Doba spotřeby 24 měsíců od data výroby.