OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GOLEM Bio S 1 kg

331,66 Kč

274,10 Kč bez DPH

Kód GOL-002
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Golem Bio S 1 kg

Golem Bio S pro septiky a suché záchody, koncentrát

Biologicky aktivní, nezávadný přípravek k rozkladu a dezodoraci organických látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a domovních ČOV. Při pravidelném používání Bio Golemu S dochází v ošetřovaných odpadních systémech k množení bakterií rozkládajících organické látky. Výsledkem je: nepřetržité čištění systému, omezení tvorby kalů a pěny, zkapalnění pevných podílů, usnadnění vyprazdňování suchých záchodů, odpadních jímek, septiků, snížení potřeby odčerpání obsahu a omezení tvorby zápachu.

Vydatnost: až 3,5 m3 / 1 balení, tj. 100 g přípravku.

 

Použití:

Suché bakterie a enzymy obsažené v Bio Golemu S je nutno před použitím aktivovat rozmícháním přípravku ve vlažné vodě (30 - 40 °C). Nikdy nepoužívejte k aktivaci horkou vodu!

Aktivace: Přípravek rozmíchejte v poměru 1 : 10 ve vlažné vodě (30 - 40 °C) a ponechte 30 minut v klidu, po této době je směs připravena k použití.

Dávkování / četnost dávek / doba trvání fáze / doporučené dávkování na 1 m3 odpadní hmoty:

  1. fáze - startovací jednorázově, 1 týden, 50 - 100 g;
  2. fáze - stabilizační, 1 x týdně, 3 týdny, 30 - 50 g;
  3. fáze - udržovací, 1 x měsíčně, do konce sezóny, 30 - 50 g

100 g přípravku = 5 polévkových lžic.

Informace o dávkování jsou pouze orientační, výše a četnost dávek je závislá na teplotě, množství odpadní vody, množství a četnosti přitékajícího znečištění.

Upozornění:

Přípravek používejte při venkovních teplotách nad 10 °C. Při aplikaci Bio Golemu S nepoužívejte v systémech dezinfekční prostředky obsahující např. chlor. Přípravek není vhodný pro přenosné chemické WC. Při práci používejte ochranné rukavice. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Při náhodném požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.

Při styku s kůží: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Likvidace odpadů ze septiků, žump či suchých záchodů po aplikaci Bio Golemu S podléhá platné zákonné úpravě pro nakládání s odpadními vodami.

Obsah:

Směs bakteriálních kultur, enzymů, živin a přírodní anorganický nosič.

Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě. Výrobek nesmí přijít do styku s potravinami.

 

Doba spotřeby 24 měsíců od data výroby.