OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

HIT Jablko 500 g

30,01 Kč

24,80 Kč bez DPH

Kód HIT-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

HIT Jablko 500 g

HIT Jablko je čisticí prostředek s širokými možnostmi použití v celé domácnosti. Lze jej použít na nádobí a všechny omyvatelné plochy (např. sklo, parapety a rámy oken, plastový nábytek, podlahy, dlaždice apod. Zanechává povrchy lesklé a beze šmouh.

S příjemnou svěží vůní jablka

Díky husté konzistenci se dobře dávkuje.

 

Použití:

Na přípravu 4 l mycího roztoku dávkujte 1,5 polévkové lžíce přípravku. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou.

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

 

Varování:

Používejte ochranné brýle. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Skladování:

Skladujte v dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Neskladujte společně s oxidačními činidly.