OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

INTO Top 1 l červený

250,47 Kč

207,00 Kč bez DPH

Kód INT-050
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Into Top, 1 l

Into Top je vysoce účinný prostředek pro údržbu sociálních zařízení a veškerých povrchů odolných vůči kyselinám.
Určený k odstranění vodního a močového kamene
Příjemná parfemace
pH (konc.) = 0,8


Použití:

V případě silného znečištění použijte neředěný přípravek. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou. Pro denní údržbu postačí několik stříknutí do kbelíku vody.
Dávkování: 50-200 ml / 10 l vody


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.