OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

IRON 500 ml

27,35 Kč

22,60 Kč bez DPH

Kód IRO-105
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Iron, 500 ml

Iron s rozprašovačem je určený k mytí, čištění a leštění oken i skleněných ploch.

Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal.

 

Složení:

Ethanol, Tetranatrium ethylendiamin tetraacetát, barvivo, pomocné látky, parfém, vodu.

 

Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby.