OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR 5 l

273,10 Kč

225,70 Kč bez DPH

Kód JAR-133*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
JAR-133*B

JAR SensitiveTtree§Mint na nádobí 5l

> 100 kusů 273,10 Kč
JAR-133*A

JAR profesional 5l

> 100 kusů 273,10 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Jar Professional 5 l

Prostředek na ruční mytí nádobí Jar Professional Citron je vhodný na všechny druhy nádobí od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje zbytky potravin z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení.

Silný mycí a odmašťovací účinek

S příjemnou vůní citronu

Zanechá nádobí zářivě čisté.

Odstraňuje mastnotu i odolné zbytky jídla.

 

Použití:

Ruční mytí nádobí

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 

Složení:
5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky