OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Jar citronový 2 x 900 ml

98,01 Kč

81,00 Kč bez DPH

Kód JAR-120*A
Počet kusů
Skladem: 55 kusy

Jar Citronový 2 x 900 ml

Jar Citronový na nádobí je koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí. Díky účinnému složení stačí malé množství přípravku na velké množství nádobí. Má dlouhotrvající aktivní pěnu. Snadno si poradí se znečištěným a mastnotou.

Vhodný pro každodenní mytí nádobí (skleničky, porcelán, talíře, příbory, hrnce, pánve a jiné).

S příjemnou vůní

Šetrný k rukám

Dermatologicky testováno

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Složení:

5-15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfémy, Geraniol, Limonene.