OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Jar citronový 2 x 900 ml

152,46 Kč

126,00 Kč bez DPH

Kód JAR-120*A
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Jar Citronový, 2 x 900 ml

Jar Citronový je tekutý prostředek na mytí nádobí.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfémy, Limonene.