OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Citronový 450 ml

30,86 Kč

25,50 Kč bez DPH

Kód JAR-110*A
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Jar Citronový 450 ml

Tekutý prostředek na mytí nádobí.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu. Obsahuje Benisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfémy, Geraniol, Limonene.