OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Citronový 450 ml

48,28 Kč

39,90 Kč bez DPH

Kód JAR-110*A
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Jar Citronový, 450 ml

Jar Citronový je prostředek na mytí nádobí (talíře, skleničky, hrnce a pánve). Jeho účinné složení snadno odstraní mastnotu bez ohledu na úroveň znečištění nádobí.
Vytváří hodně aktivní a dlouhotrvající pěny
Pro každodenní mytí nádobí
S příjemnou vůní


Použití:

Dávkování: Počet kapek přizpůsobte množství a typu znečištění.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadu. Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfémy, Limonene.