OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Kuchyňský dezinfekční odmašťovač 750 ml

88,81 Kč

73,40 Kč bez DPH

Kód JAR-135
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

JAR kuchyňský dezinfekční odmašťovací prostředek povrchy čistí a zároveň dezinfikuje. Likviduje 99,99 % bakterií, včetně salmonely a listerie. S mastnotou si snadno poradí. Vysoce účinný prostředek na odmašťování a dezinfekci všech kuchyňských povrchů, včetně pracovních ploch, dřezů, varných ploch, sporáků a keramických obkladaček. Vhodný i na čištění povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Bez obsahu parfému. Dezinfikuje v souladu s normami EN 1276 a EN 13697 (neředěný přípravek, doba působení 2 min.). Doporučeno pro profesionální použití.

 

Návod k použití:

Prostředek nastříkejte na znečištěný povrch, aby jim byl zcela pokrytý. Pro dezinfekci nechte působit 2 minuty. Opláchněte nebo otřete vlhkým hadříkem. Zabraňte dlouhodobému působení na plastové, barevné nebo leštěné povrchy, hliník a linoleum Zabraňte styku s očima. V případě kontaktu s očima a kůží vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Pokud máte další obtíže, obraťte se na svého lékaře. Výrobek a jeho obal zneškodněte podle příslušných předpisů. Výrobek posypte neutrálním absorpčním materiálem (písek, zemina) a plochu důkladně opláchněte. Skladujte odděleně a při teplotách nad bodem mrazu.

 

Varování:

Dráždí kůží. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, dezinfekční prostředky

 

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data uvedeného na obale.