OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Professional 5 l

273,10 Kč

225,70 Kč bez DPH

Kód JAR-133*A
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Jar Professional 5 l

Jar Professional je prostředek na ruční mytí nádobí vhodný na všechny druhy nádobí od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje zbytky potravin z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení.

Silný mycí a odmašťovací účinek

S příjemnou vůní citrónu

Zanechá nádobí zářivě čisté.

Odstraňuje mastnotu i odolné zbytky jídla.

 

Použití:

Ruční mytí nádobí

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 

Složení:
5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky