OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Zelené jablko 900 ml

52,03 Kč

43,00 Kč bez DPH

Kód JAR-120*C
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Tekutý prostředek na mytí nádobí.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu. Obsahuje Benisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfémy, Hexyl Cinnamal, LInalool.