OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JASO efekt odstraňovač skvrn a špíny 100 g

36,91 Kč

30,50 Kč bez DPH

Kód JAS-010
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

JASO Efekt odstraňovač skvrn a špíny, 100 g

JASO Efekt odstraňovač skvrn a špíny odstraňuje rychle a důkladně už při nízkých teplotách špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaje, kosmetických přípravků apod.
Přípravek je vhodný na bílé i stálobarevné prádlo.
Bez chloru
S aktivním kyslíkem


Dávkování a použití:

Obsah sáčku (100 g) přidejte k polovičnímu dávkování pracího prášku a perte běžným způsobem. Pro dosažení nejlepšího účinku nasypte část přípravku JASO Efekt na skvrnu a zbytek přidejte do praní k pracímu prostředku. Některé skvrny odstraníte již při ručním praní. Prášek použijte přímo na skvrnu a nechte působit 15 min. JASO efekt není vhodný pro vlnu a hedvábí.
Doporučujeme použití v hotelích, ve zdravotnictví, gastronomickém průmyslu, ve službách, domácnostech apod.


Obsahuje: peruhličitan sodný, metakřemičitan sodný, kyselina benzensulfonová, C10-13 alkyl deriváty, sodné soli.


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje celulázu. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PO POŽITÍ: Při zdravotních potížích volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.


Složení:

15–30 % peruhličitan sodný, 15–30 % uhličitany, 5–15 % aktivátor praní, méně než 5 % metakřemičitany, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina citronová, enzymy, karboxymethylcelulóza, parfém, Hexyl cinnamal.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.