OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JASO prací prostředek na záclony 110 g

26,02 Kč

21,50 Kč bez DPH

Kód JAS-020
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

JASO prací prostředek na záclony, 110 g

JASO prací prostředek určený pro praní syntetických a bavlněných záclon a stálobarevných textilií. Je vhodný pro praní v automatických pračkách. Účinné prací složky zbavují záclony a textilie špíny, prachu, mastnoty, skvrn od nikotinu a zažloutlé barvy způsobené slunečním zářením.
Pro konečnou úpravu se doporučuje záclony mírně naškrobit syntetickým škrobem SYNTAMYL.


Doporučené dávkování:

Obsah sáčku (110 g) postačí na jedno praní v automatických pračkách (4-5 kg prádla). Na předpírku a namáčení použijte 1 obsahu sáčku na 10 litrů vody.


Obsahuje:

Kyselina benzensulfonová, C10-13 alkyl deriváty, sodné soli.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

5-15 % aniontové tenzidy, 5-15 % zeolity, méně než 5 % mýdlo, karboxymethylcelulóza, opticky zjasňující prostředek, enzym, vonná látka (Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Limonene).


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.