OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KERA Mefisto na sklokeramické desky 300 ml

100,31 Kč

82,90 Kč bez DPH

Kód KER-110
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Kera Mefisto® Čisticí a lešticí prostředek sklokeramických varných desek elektrických sporáků snadno vyčistí povrch sklokeramických desek od všech připečených potravin, mastnot a nečistot. Na povrchu desky zanechává tenký film, který snižuje ulpívání nových nečistot a usnadňuje další čištění. Před použitím protřepte!

 

Návod k použití:

  1. Před vlastním čištěním odstraňte připečené nečistoty kovovou škrabkou doporučenou výrobcem. Vyčistěte celý povrch keramické desky (i mimo varné zóny) ve dvou na sebe kolmých směrech. 2. Na povrch keramické desky naneste čisticí prostředek a měkkým hadříkem celý povrch keramické desky mírným tlakem vyleštěte. Čistění provádějte nejméně jednou týdně, i když na povrchu keramické desky nejsou viditelné nečistoty. Zabráníte tím usazování tenkých vrstev nečistot, které za čas vytvoří těžce odstranitelnou vrstvu. MORA Výrobce varné techniky tento výrobek po zkušebních testech označil za velmi účinný a vhodný k pravidelné údržbě sklokeramických varných desek.

 

První pomoc:

Při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití – vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 l vody a nevyvolávejte zvracení.

 

NEBEZPEČÍ:

Přípravek obsahuje: draselná sůl benzensulfonové kyseliny H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Složení:

Méně než 5 % amfoterních povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % fosforečnanů, parfém (citral, limonene), methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

 

Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.