OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KOMINÍČEK odstraňovač sazí 1 sáček

12,71 Kč

10,50 Kč bez DPH

Kód KOM-002
Počet kusů
Skladem: 90 kusy

Kominíček odstraňovač sazí, 1 sáček

Kominíček odstraňovač sazí je chemický přípravek k odstraňování sazí z komínů a kouřovodů. Zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech.

 

Použití:

Jeden nebo dva uzavřené sáčky Kominíčka (podle stupně zanesení) vložte na rozžhavené topivo v dostatečně roztopených kamnech. V případě potřeby postup zopakujte. Je vhodné aplikovat i preventivně.

 

Nebezpečné látky:

Chlorid měďnatý

 

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Nepoužívejte výrobek pro jiné než stanovené účely.