OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRBÍK čistič krbových skel a grilů 450 ml

96,80 Kč

80,00 Kč bez DPH

Kód KRB-001
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

KRBÍK čistič krbových skel a grilů 450 ml

KRBÍK čistič krbových skel a grilů je tekutý čisticí prostředek k odstranění nečistoty ze silně znečištěných povrchů sporáků, vařičů, pečících trub, grilů, remosek, ale i ze silně zašpiněných keramických povrchů (van, umyvadel, obkladů apod.).

 

Použití:
NEPOUŽÍVEJTE na rozpálený povrch! Nastříkejte na čištěnou plochu, nechejte 3 - 5 minut působit a poté vlhkým hadříkem nebo houbičkou povrch vyčistěte. Plochy, přicházející do styku s potravinami, důkladně omyjte vodou. U silně znečištěných povrchů postup opakujte.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Odstraňte obal / obsah podle státních předpisů.

 

Obsahuje:

2-aminoethan-1-ol ES 205-483-3; hydroxid sodný ES 215-185-5; Tetrasodium ethylene diamine tetracetate ES:200-573-9 Alkohol C12-C15-rozvětvené a lineární, etoxilované CAS 106232-83-1