OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRISTALON Plod a květ 500 g

125,72 Kč

103,90 Kč bez DPH

Kód KRI-003
Počet kusů
Skladem: na dotaz

KRISTALON Plod a květ, 500 g


KRISTALON Plod a květ je krystalické, ve vodě zcela rozpustné hnojivo, obsahující všechny živiny potřebné k dobrému vývinu rostlin – dusík, fosfor, draslík, hořčík a síru.

Mikroprvky – bór, molybden, měď, železo, mangan a zinek – jsou přítomné ve formě, která je rostlinami dobře přijatelná a vysoce účinná. Zajišťují dobrou kondici a zdravý vzhled rostlin i dobře vybarvené plody a květy. Hnojivo je vhodné pro zeleninu (rajčata, papriky, okurky, mrkev, salát, petržel, cibuli, česnek, kedlubny, květák, kapustu, pór, brambory, celer, hrách, lilek, meloun aj.), drobné ovoce (angrešt, rybíz, maliny, réva, jahody aj.), okrasné rostliny (růže, tulipány, muškáty, surfínie, floxy, pivoňky, okrasné dřeviny aj.).

 

Mikroprvky potřebuje každá rostlina jako člověk vitaminy. KRISTALON obsahuj tyto „vitaminy“ ve speciální chelátové formě, která je rostlinami snadno přijatelná. Rostliny jsou pak ve výborné kondici.

Železo pro tvorbu chlorofylu

Mangan pro podporu fotosyntézy

Zinek pro rovnoměrný růst

Měď pro větší počet květů

Molybden proti růstovým deformacím

Bór pro bezchybný vývoj květů


 

Použití:


Hnojivou zálivku provádějte 1 x týdně v době kvetení a tvorby plodů. Před vytvořením prvních plodů a květů přihnojujte KRISTALONEM Start. Do 10litrové konve s vodou nasypte 1 odměrku hnojiva (1 odměrka = 10 g hnojiva), krátce zamíchejte. Asi po 30 s je roztok připraven k zálivce. Hnojivou zálivku aplikujte na mírně vlhký substrát až do jeho nasycení roztokem nebo nalijte do zásobní misky. Hnojivo je také vhodné k přihnojování na list formou postřiku (pozor- nepřihnojujte na přímém slunci).

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a potřeby rostlin.


 

Varování:


Může zesílit požár, oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K hašení použijte dostatečné množství vody. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


 

Složení:


Poměr živin N-P-K (15-5-30) + 3 % Mg + 5 % S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn