OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRISTALON Plod a květ 500 g

106,60 Kč

88,10 Kč bez DPH

Kód KRI-003
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

KRISTALON Plod a květ 500 g

KRISTALON Plod a květ je krystalické ES hnojivo, vodorozpustné určené pro rychlejší start produkčního období rostlin. Podporuje vyšší násadu a vybarvení květů a plodů. KRISTALON je univerzálně použitelný pro ovoce, zeleninu, okrasné rostliny včetně balkónových, ovocné stromy a keře, vinnou révu. Zamezuje žloutnutí listů.

Podporuje vyšší násadu květů a plodů.

Okamžitý účinek

Podporuje lepší vybarvení květů a plodů.

Zajišťuje rovnoměrný růst díky nízkému obsahu solí v hnojivu.

Antichlorotické účinky díky obsahu hořčíku a mikroprvků

Železo pro tvorbu chlorofylu

Mangan pro podporu fotosyntézy

Zinek pro rovnoměrný růst

Měď pro větší počet květů

Molybden proti růstovým deformacím

Bor pro bezchybný vývoj květů

 

Použití:

Aplikace zálivkou i postřikem na list cca 1 x týdně

Dávkování: 1 odměrka (10g) hnojiva se rozpustí v 10 l vody.

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a potřeby rostlin.

 

Varování:

Může zesílit požár, oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. V případě požáru: K hašení použijte dostatečné množství vody. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.

 

Složení:

N-P-K (15-5-30) + 3 % Mg + 7,5 % S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn.