OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL mýdlový čistič na dřevěné a laminátové podlahy 750 ml

33,88 Kč

28,00 Kč bez DPH

Kód KRY-110
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu povrchů  dřevěných a plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch, vhodné i pro plovoucí podlahy. Přírodní povrchová ochrana povrchů, použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů a nábytku, příjemná parfemace, snížená pěnivost.

 

Návod k použití:

Do 5 litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

 

Nebezpečí:

H318: Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

 

Složení:

Více než 30 % voda, méně než 5 % anionaktivní tenzidy, amfoterní tenzidy, neionogenní tenzidy, chlorid sodný, konzervační činidlo, silikony, Parfum, Hexyl Cinnamal, barviva

 

Pokyny pro skladování:

Skladujte při teplotách 5 °C - 25 °C. Chraňte před mrazem.