OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na kuchyně rozprašovač 750 ml

45,86 Kč

37,90 Kč bez DPH

Kód KRY-054
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Speciální tekztý prostředek určený k čištní kuchyňského nábytku a pevných ploch z nesavého materiálu. Vyčistí též umakartová jádra, dveře a rámy oken.

 

Návod k použití:

Aplikujte na znečištěné plochy, nechte působit několik minut a vyčistěte houbou nebo opláchněte vodou.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / obal likvidujte v souladu s národními předpisy.

 

Složení:

Vídce než 30 % voda, méně než 5 % anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, izopropylalkohol, butylglykol, fosfáty, tetrasodium EDTA, Benzophenone,-4, konzervační činidla, Parfum, Citral, barviva. Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli, propan-2-ol, 2-butoxyethanol, alkoholy C 12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli, směs vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.