OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na okna 5 l

151,25 Kč

125,00 Kč bez DPH

Kód KRY-100
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Krystal na okna - výrobek se vyznačuje vysokou účinností. Může se použít přímo na znečištěné skleněné plochy bez předchozího ošetření saponátovým roztokem. Přípravek aplikovaný rozprašovačem umožňuje přesné dávkování pouze na plochy, kde se má docílit požadovaný účinek. Díky svému složení má vysoké mycí účinky. Skleněné plochy, ošetřené tímto výrobkem, odpuzují vodu a tím pádem jsou lépe průhledné, nerosí se a odolávají snáze běžným nečistotám. Mycí síla odstraní i mušky z autoskel. Jedinečná vlastnost je jednoduché leštění beze šmouh. Okna vydrží déle čisté jak po použití saponátových čistidel. Jednoduchá aplikace.
Modrý odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle směrnice EU. Jeho složení ho předurčuje k použití na všechny druhy materiálů.
Použití:

Aplikujte přímo na znečištěné či leštěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačkou, nechte chvíli působit, vyčistěte a vyleštěte utěrkou s mikrovláknem.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Další údaje: EUH208 Obsahuje P15 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Více než 30 % voda, 5 - 15 % isopropylalkohol, méně než 5 % ethoxylovaný sorbitanmonolaurát, glykol ether, Parfum, barvivo.