OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na okna rozprašovač 750 ml

62,92 Kč

52,00 Kč bez DPH

Kód KRY-056
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krystal na okna, 750 ml

Krystal na okna je přípravek aplikovaný rozprašovačem, který umožňuje přesné dávkování pouze na plochy, kde se má docílit požadovaný účinek. Díky svému složení má vysoké mycí účinky.
Skleněné plochy, které jsou ošetřené tímto výrobkem, odpuzují vodu, a tím pádem jsou lépe průhledné, nerosí se a odolávají snáze běžným nečistotám.
Mycí síla odstraní i mušky z autoskel.
Jednoduché leštění beze šmouh
Jednoduchá aplikace
Modrý odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle směrnice EU
Jeho složení ho předurčuje k použití na všechny druhy materiálů.

18 ks/kar., 576 ks/pal. 


Použití:

Aplikujte přímo na znečištěné či leštěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačkou, nechte chvíli působit, vyčistěte a vyleštěte utěrkou z mikrovlákna.


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Hexyl cinnamal, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).