OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na podlahy s Alfa alkoholem 750 ml

33,15 Kč

27,40 Kč bez DPH

Kód KRY-072
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krystal na podlahy a Alfa alkoholem 750 ml

Přípravek na podlahu s obsahem Alfaalkoholu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah

Mytí podlah beze šmouh - efekt lesklých ploch

Vhodné i pro plovoucí podlahy

Zvýšená mycí síla Alfaalkoholu

Použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů

Snížená pěnivost

 

Použití:

Do 5 litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje P5 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:

Více než 30 % voda, méně než 5 % anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, konzervační činidla, parfém (Linalool, Limonene), barviva

Skladování:

Skladujte při teplotách 5 °C - 25 °C. Chraňte před mrazem.