OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na podlahy s Alfaalkoholem 750 ml

34,49 Kč

28,50 Kč bez DPH

Kód KRY-072
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krystal na podlahy a Alfaalkoholem, 750 ml

Krystal na podlahy a Alfaalkoholem pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah
Mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch
Snížená pěnivost


Použití:

Do 5 l mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

 

Nebezpečí:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Složení:

Více než 30 % voda, méně než 5 % anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, konzervační činidlo, parfém (Linalool, Limonene), barviva.