OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL olejový osvěžovač rozprašovač 750 ml

127,05 Kč

105,00 Kč bez DPH

Kód KRY-082*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
KRY-082*A

KRYSTAL olejový osvěžovač modrý rozpr.750ml

> 100 kusů 127,05 Kč
KRY-082*B

KRYSTAL olejový osvěžovač růžový rozpr.750ml

> 100 kusů 127,05 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Krystal olejový osvěžovač modrý s rozprašovačem 750 ml

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.

18 ks / kart., 576 ks / pal.

 

Použití:

Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

Nebezpečí:

Obsahuje Směs přírodních a syntetických vonných látek alkohol, C10-16, ethoxylovaný

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Složení:

Více než 30 % voda, 5 - 15 % isopropylalkohol, propylenglykol, neionogenní tenzidy, parfum, méně než 5 % konzervační činidlo, Amyl cinnamal, Benzyl benzoate, Benzyl salicylate, Citral, Citronellol, Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional, barvivo.