OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL SANAN Klasik 5 l

166,62 Kč

137,70 Kč bez DPH

Kód KRY-010
Počet kusů
Skladem: 23 kusy

Tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Prostředek je určený k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví, wellness oblastech a v dalších činnostech epidemiologicky závažných. Používá se například k dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro plošnou dezinfekci v potravinářství a v zemědělských provozech, k bělení textilií apod. Je také vhodný k úpravě pitné vody a k ošetření vody v bazénech.

 

Návod k použití:

Pro běžné použití připravit pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr prostředku do 10 litrů vody) a aplikovat na povrch pomocí mopu, hadru nebo postřikem. Nechat působit 10 – 30 minut a potom povrch setřít nebo opláchnout čistou vodou. Pro plošnou dezinfekci v potravinářství, zemědělských provozech a ve zdravotnictví připravit pracovní roztok stejným způsobem a aplikovat na ošetřované plochy. Pro razantnější a rychlejší účinek doporučujeme teplotu roztoku zvýšit na 45°C – 60°C. Prostředek lze využít i k ponorné dezinfekci drobných předmětů a nástrojů. V pracovním roztoku (1 : 10) je ponechat ponořené po dobu 30 minut a potom je opláchnout čistou vodou. Pro bělení textilií připravit roztok z 0,3 litru Sananu Klasik a 40 litrů vody. Po aplikaci bělené textilie důkladně vymáchat v čisté vodě. K likvidaci řas v bazénech dávkovat prostředek v množství 25 ml/m3 v týdenních intervalech, při startu dávkovat prostředek v množství 50 ml/m3 . Pro otevřená koupaliště doporučujeme dávkování zdvojnásobit. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravit pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechat působit nejméně 60 minut. Pro ošetření pitné vody dávkovat množství 20 ml/m3 a nechat působit 30 minut. Pro zvýšení dezinfekčního účinku doporučujeme z ploch a předmětů, odstranit organické i anorganické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou. Spektrum účinku: Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) Fungicidní – většina mikroskopických a vláknitých hub Virucidni – HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO (Enteric Cytopathogeníc Bovine Orphan Virus) Biocidní typ: 2, 3, 4, 5 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl, ošetření pitné vody)

Ředění pracovního roztoku: Baktericidní účinek – Spektra A - Účinná koncentrace a nezbytná doba působení - 10 minut (30 minut) - 100 ml (30 ml)/1 l, 1 litr (300 ml)/10 l; Fungicidní účinek – Spektra V - Účinná koncentrace a nezbytná doba působení – 15 minut - 100 ml (30 ml)/1 l, 1 litr (300 ml)/10 l; Virucidní účinek HBV, HCV, HIV, ECBO - Spektra: B, ECBO - Účinná koncentrace a nezbytná doba působení - 100 ml/1 l, 1 litr/10 l

 

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

 

Složení (g/100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 6,0 g

 

Skladování:

Skladujte při teplotách 5 °C - 25 °C. Chraňte před mrazem.