OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL Sanan proti plísni rozprašovač 1 l

50,46 Kč

41,70 Kč bez DPH

Kód KRY-012
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

Tekutý prostředek, který je určený k dezinfekci a současně i k mytí ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a v dalších činnostech epidemiologicky závažných. Obsahuje aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Používá se například k mytí a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro plošné mytí a dezinfekci v potravinářství a v zemědělských provozech, k bělení textilií a podobně. Silné bělící schopnosti, dezinfekce s deklarovanou účinností. Baktericidní = bakterie G+ a G-, fungicidní = většina mikroskopických a vláknitých hub, virucidní = HIV, rotaviry, adenoviry, papovaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO, biocidní typ: 2,3,4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl). Vhodný pro dezinfekci velmi namáhaných ploch. Odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny. Jemná parfemace zvyšuje komfort při práci.

 

Návod k použití:

Pro běžné použití připravte pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr prostředku do 10 litrů vody) a aplikujte jej na povrch pomocí mopu, hadru nebo postřikem. Nechejte působit 10 – 30 minut a potom povrch setřete nebo opláchněte čistou vodou. Pro plošné mytí a dezinfekci v potravinářství, zemědělských provozech a ve zdravotnictví připravte pracovní roztok stejným způsobem a aplikujte jej na ošetřované plochy. Pro razantnější a rychlejší účinek doporučujeme teplotu roztoku zvýšit na 45°C – 60°C. Prostředek lze využít i k ponorné dezinfekci s mycím účinkem pro drobné předměty a nástroje. V pracovním roztoku (1 : 10) ponechejte předměty ponořené po dobu 30 minut a potom je opláchněte čistou vodou. Pro bělení textilií připravte roztok z 0,3 litru Sananu a 40 litrů vody. Po aplikaci bělené textilie důkladně vymáchejte v čisté vodě. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravte pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po apolikaci nechejte působit nejméně 60 minut. Pro použití v oblasti wellness k mytí a dezinfekci (bazény, dlažby, sauny, zázemí) připravte pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr do 10 litrů vody). Aplikujte na plochy běžným způsobem a na závěr opláchněte čistou vodou. Pro zvýšení dezinfekčního účinku doporučujeme z ploch a předmětů odstranit organické a anorganické nečistoty. Spektrum účinku: Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) Fungicidní – většina mikroskopických a vláknitých hub Virucidni – HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO (Enteric Cytopathogeníc Bovine Orphan Virus) Biocidní typ: 2, 3, 4, 5 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl, ošetření pitné vody)

Baktericidní účinek – Spektra A - účinná koncentrace a nezbytná doba působení – 10 minut, 100 ml/1 l, 1 l/10 l; Fungicidní účinek – Spektra V - účinná koncentrace a nezbytná doba působení – 15 minut, 100 ml/1 l, 1 l/10 l; Virucidní účinek HBV, HCV, HIV, ECBO - Spektra: B, ECBO - ra: B, ECBO Účinná koncentrace a nezbytná doba působení – 30 minut, 100 ml/1 l, 1 l/10 l

 

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Skladování:

Skladujte při teplotách 5 °C - 25 °C. Chraňte před mrazem.

 

Složení (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 6,0 g