OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL univerzální dezinfekce 750 ml

KRYSTAL univerzální dezinfekce 750 ml
Akce
- 25%

62,32 Kč

51,50 Kč bez DPH

původně 83,13 Kč

Kód KRY-050
Počet kusů
Skladem: 88 kusy

Krystal univerzální dezinfekce 750 ml

Krystal univerzální dezinfekce je tekutý čisticí a dezinfekční prostředek pro přímou aplikaci. Slouží pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epidemiologicky závažných, například holičství, kadeřnictví, kosmetika, masérské salony, solária, fitness studia, sauny, bazény apod. Používá se také v domácnostech nebo v oblasti facility managementu k účinné dezinfekci různých ploch, předmětů a technologických zařízení při běžné údržbě.

Prostředek vyniká širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním, tuberkulocidním, virucidním) a krátkou dobou působení (1 minuta). Současně zabezpečuje i umytí povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99 % vitálních forem mikroorganismů.

Příjemná parfemace

 

Použití:

Na ošetřované plochy doporučujeme prostředek aplikovat mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40 - 50 cm.

Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech apod. V tom případě naředit prostředek v poměru 1 : 1 s vodou a pomůcky nechat v pracovním roztoku 60 minut. Na závěr ošetřovaný povrch opláchnout vodou.

Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu. Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat - proces dezinfekce by se předčasně ukončil.

Spektrum účinku:

Baktericidní - na bakterie G+ a G-, včetně TBC

Fungicidní - většina mikroskopických hub

Virucidni - HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV)

Biocidní typ: 2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Pracovní roztok k přímému použití

Baktericidní a fungicidní účinek, včetně TBC

Virucidní účinek HBV, HCV, HIV

Spektra: A, M, T, V

Spektra: B

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Poly-(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 0,9 g

Didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 0,8 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje polyhexamethylen-biguanid-hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Více než 30 % voda, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, polyhexamethylen-biguanid-hydrochlorid, neiontové povrchově aktivní látky, parfém a barvivo.