OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN čistič Koupelny rozprašovač 500 ml

79,74 Kč

65,90 Kč bez DPH

Kód LAR-046
Počet kusů
Skladem: 46 kusy

Larrin čistič Koupelny s rozprašovačem 500 ml

Larrin čistič Koupelny s rozprašovačem pohodlně, rychle, šetrně a bez námahy odstraňuje nečistoty, skvrny od mýdla a vodního kamene v koupelně i na WC. Zanechává na čištěném povrchu zářivý lesk a intenzivní svěží vůni. Speciální neutralizátor pachů odstraňuje případné nežádoucí pachy.

Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod.).

Před prvním použitím vždy vyzkoušejte účinek na málo viditelném místě.

Použití:

Otočte trysku do polohy ON. Nastříkejte na čištěný povrch, rozetřete a opláchněte vodou. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně pláchněte vodou a otřete. V případě velkého znečištění postup opakujte. Vymytý prázdný obal odstraňte do tříděného odpadu.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části těla vodou. Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah / obal v místě určeném obcí.

Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje mastný alkohol etoxylovaný > C15.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Hexyl cinnamal, Octylisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.