OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN Deo vonný koncentrát NN 500 ml

131,16 Kč

108,40 Kč bez DPH

Kód LAR-072
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Larrin Deo vonný koncentrát náhradní náplň, 500 ml

Larrin Deo vonný koncentrát provoní toalety, koupelny a jiné místnosti. Uvolňuje intenzivní vůni. Je vhodný do domácnosti i veřejné prostory.Použití:

Nastříkejte na nenasákavé povrchy - WC, dveře, okrasné nádoby, apod. Lze použít na vytírání podlah. Opakovaným použitím se zpříjemňuje vzduch.Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah / obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: alkoholy, C10-C12, ethoxylované

 

Složení:

Sodium laureth sulphate, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Hydroxycitronellal, Citronellol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Linalool.