OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN Deo vonný koncentrát rozprašovač Flower 500 ml

133,22 Kč

110,10 Kč bez DPH

Kód LAR-071
Počet kusů
Skladem: 36 kusy

Larrin Deo vonný koncentrát s rozprašovačem Flower, 500 ml

Larrin Deo vonný koncentrát s rozprašovačem Flower provoní toalety, koupelny a jiné místnosti. Uvolňuje intenzivní vůni. Odstraňuje nepříjemné pachy. Zpříjemňuje ovzduší. Je vhodný do domácnosti i veřejné prostory.
Vypařování odchází k uvolnění jemné vůně, která překrývá pachy.


Použití:

Neředěný přípravek nastříkejte v místnosti přímo na nenasákavé povrchy (za WC mísu, za dveře, do okrasné nádoby, do nádoby s WC kartáčem apod.). Lze použít i na vytírání podlah, dávkování v obvyklém množství. Opakovaným použitím se trvale zpříjemní ovzduší. Vymytý čistý obal předejte k recyklaci


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Alkoholy C10-C12, ethoxylované; Sodium laureth sulphate; méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfum; Hydroxycitronellal; Citronellol; Geraniol; Hexyl cinnamal; Buthylphenyl methylpropional; Linalool.