OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN Deo vonný koncentrát rozprašovač Flower 500 ml

117,37 Kč

97,00 Kč bez DPH

Kód LAR-071
Počet kusů
Skladem: 51 kusy

Larrin Deo vonný koncentrát s rozprašovačem Flower 500 ml

Provoní toalety, koupelny a jiné místnosti. Uvolňuje intenzivní vůni. Je vhodný do domácnosti i veřejné prostory.

Použití:

Nastříkejte na nenasákavé povrchy - WC, dveře, okrasné nádoby, apod. Lze použít na vytírání podlah. Opakovaným použitím se zpříjemňuje vzduch.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah / obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: Alkoholy C10-C12, ethoxylované

 

Složení:

Sodium laureth sulphate, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Hydroxycitronellal, Citronellol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Buthylphenyl methylpropional, Linalool.

Použitý obal předejte k recyklaci.