OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN Koralan 500 ml

73,81 Kč

61,00 Kč bez DPH

Kód LAR-012*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-012*A

LARRIN Koralan R čis.kob.500ml

59 kusy 73,81 Kč
LAR-012*B

LARRIN Koralan stroj.čiš.500ml

35 kusy 73,81 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Larrin Koralan na ruční čištění koberců, 500 ml

Larrin Koralan na ruční čištění koberců působí do hloubky. Čistí důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky.


Použití:

Před použitím Koralanu vysajte koberec. Pro ruční čištění zřeďte v poměru 1 díl přípravku na 4-6 dílů teplé vody (max. 60 °C). Mícháním vytvořte z roztoku pěnu, kterou budete lehce vtírat houbičkou nebo měkkým kartáčem do povrchu čištěné textilie. Po zaschnutí zbytek pěny odstraňte vykartáčováním nebo vysavačem.

Pozor: Před prvním použitím vyzkoušejte stálost barev koberce na málo viditelném místě. Dbejte pokynů výrobce čištěné textilie. Čistěte pouze pěnou, nikoli vodným roztokem.


Varování:

Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽÍTÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % parfum, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, 1,2- benzoisothiazol-3(2H)-on, hydroxid sodný, hydroxid draselný