OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN na rez a vodní kámen 5 l

547,04 Kč

452,10 Kč bez DPH

Kód LAR-040
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Larrin na rez a vodní kámen 5 l

Larrin na rez a vodní kámen, mýdlové skvrny a minerální usazeniny

Efektivně odstraní i usazené nečistoty.

Zanechá zářivý lesk.

Svěží vůně

Snadné a rychlé použití v celé domácnosti

Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod.)

 

Použití:

Přiměřené množství přípravku naneste přímo na čištěný povrch nebo houbičku a vyčistěte. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně opláchněte vodou a otřete.

V případě velkého znečištění postup opakujte.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).

Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části vodou. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené.Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 15-30 % kyselina fosforečná, méně než 5 % kyselina citronová, parfum, colorant.