OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN na rez a vodní kámen rozprašovač 500 ml

73,81 Kč

61,00 Kč bez DPH

Kód LAR-035
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Larrin na rez a vodní kámen s rozprašovačem 500 ml

Larrin na rez a vodní kámen s rozprašovačem odstraňuje rez, vodní kámen, mýdlové skvrny, minerální usazeniny i usazené nečistoty. Zanechá zářivý lesk. Snadné a rychlé použití v celé domácnosti.

Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod.)

Svěží vůně

 

Použití:

Otočte trysku do polohy ON. Nastříkejte na čištěný povrch, rozetřete a opláchněte vodou. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně pláchněte vodou a otřete. V případě velkého znečištění postup opakujte.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).

Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % parfém, Octylisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.