OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN ne rez a vodní kámen pro spotřebiče 500 ml

109,99 Kč

90,90 Kč bez DPH

Kód LAR-050
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

LARRIN na rez a vodní kámen pro spotřebiče, 500 ml

LARRIN na rez a vodní kámen pro spotřebiče spolehlivě a bezpečně odstraní i silné nánosy vodního kamene a rzi.
Vhodný pro domácí spotřebiče, na kterých se usazuje vodní kámen.


Použití:

Konvice a nádoby: Zřeďte v poměru 1 díl LARRINU na 4 díly teplé vody (max. 40 °C). Nalijte do čištěné nádoby a nechte 1 hodinu působit, poté přiveďte do varu. Postup možno opakovat. Důkladně vypláchněte čistou vodou.
Kávovary: Zřeďte v poměru 1 díl LARRINU na 4 díly vody. Nechte překapat, Několikrát pročistěte čistou vodou - nechte překapat.
Žehličky a ostatní spotřebiče: Dodržujte pokyny výrobce spotřebičů. Nepoužívejte na povrchy méně odolné proti kyselinám (mramor, smalt apod.).


Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.