OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN rez a vodní kámen Extra silný 500 ml

78,53 Kč

64,90 Kč bez DPH

Kód LAR-034
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Larrin na rez a vodní kámen Extra silný, 500 ml

Larrin na rez a vodní kámen Extra silný odstraňuje rez, vodní kámen, mýdlové skvrny, minerální usazeniny i usazené nečistoty.
Zanechá zářivý lesk.
Svěží vůně
Snadné a rychlé použití v celé domácnosti
Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, vodovodní baterie apod.)


Použití:

Přiměřené množství přípravku naneste přímo na čištěný povrch nebo na houbičku a vyčistěte. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně opláchněte vodou a otřete. V případě velkého znečištění postup opakujte.
Nevhodné na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).
Před prvním použitím vždy vyzkoušejte účinek přípravku na málo viditelném místě.


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Přípravek obsahuje kyselinu fosforečnou 75 %.


Složení:

15-30 % fosforečnany, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, barvivo.