OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN rez a vodní kámen Extra silný 500 ml

67,16 Kč

55,50 Kč bez DPH

Kód LAR-034
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Larrin na rez a vodní kámen Extra silný 500 ml

Larrin na rez a vodní kámen Extra silný odstraňuje rez, vodní kámen, mýdlové skvrny, minerální usazeniny i usazené nečistoty. Zanechá zářivý lesk. Snadné a rychlé použití v celé domácnosti.

Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod.)

Svěží vůně

 

Použití:

Otočte trysku do polohy ON. Nastříkejte na čištěný povrch, rozetřete a opláchněte vodou. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně pláchněte vodou a otřete. V případě velkého znečištění postup opakujte.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).

Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci.

Varování:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části vodou. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 15 - 30 % kyselina fosforečná, méně než 5 % kyselina citronová, parfum, colorant.