OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN rez a vodní kámen Višeń s mandlí rozprašovač 500 ml

87,73 Kč

72,50 Kč bez DPH

Kód LAR-015
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Larrin rez a vodní kámen Višeň s mandlí, rozprašovač, 500 ml

Larrin rez a vodní kámen Višeň s mandlí je čisticí prostředek s dlouhotrvající vůní. Odstraňuje rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny, navíc příjemně voní.
Přípravek dodá zašlým místům zářivý lesk a čistotu, ošetří znečištěné povrchy. Čistič má speciální složení, díky kterému dokonale odstraní staré usazeniny, vytváří speciální ochranný film zabraňující dalšímu znečištění. Navíc je vybaven praktickým rozprašovačem, se kterým je aplikace rychlejší, snazší a příjemnější.


Použití:

Otočte trysku do polohy. Nastříkejte na čištěný povrch, rozetřete a opláchněte vodou. Při silnějším znečištění nechejte působit déle. Postup možno zopakovat. Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, starší typy smaltů, lakované povrchy, hliník apod.).


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.