OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC Agresiv čistič 750 ml

76,71 Kč

63,40 Kč bez DPH

Kód LAR-037
Počet kusů
Skladem: 87 kusy

Larrin WC Agresiv čistič, 750 ml

Larrin WC Agresiv čistič je extra silný tekutý čisticí prostředek na WC, sanitární keramiku a ostatní kyselinovzdorné povrchy. Odstraní rez, vodní kámen, vápenaté usazeniny i dlouhodobě usazené nečistoty. Spolehlivě zbaví toaletu všech nečistot, a to i pod jejím vnitřním okrajem. Pravidelné používání uchová toaletu v dokonalé čistotě.


Použití:

Pro snazší aplikaci lze polohami 1 a 2 nastavit volitelné šikmé hrdlo. Lehce stiskněte uzávěr ve směru šipek a pootočením otevřete. Neředěný přípravek aplikujte v přiměřeném množství na čištěný povrch. Nechte působit cca 5 minut, podle potřeby vyčistěte kartáčem a důkladně opláchněte vodou. Postup možno opakovat, popřípadě nechte působit přes noc.
Pouze na kyselinovzdorné povrchy. Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.). Vymytý prázdný obal odevzdávejte do tříděného odpadu.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Přípravek obsahuje hydrogensíran sodný, alkoholy C12-C14, ethoxylované, sodné soli, alkoholy C12-C18, ethoxylované.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, barvivo.