OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC Agresiv čistič 750 ml

76,71 Kč

63,40 Kč bez DPH

Kód LAR-037
Počet kusů
Skladem: 25 kusy

Larrin WC Agresiv čistič, 750 ml

Larrin WC Agresiv čistič je extra silný čisticí prostředek na WC a sanitární keramiku. Odstraní rez, vodní kámen, vápenaté usazeniny i dlouhodobě usazené nečistoty, a to i pod okrajem toalety. Pravidelné používání zajistí trvalou a dokonalou čistotu toalety.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).Použití:

Pro snazší aplikaci lze polohami 1 a 2 nastavit volitelné šikmé hrdlo. Lehce stiskněte uzávěr ve směru šipek a otevřete. Nastříkejte do toaletní mísy, a to i pod okraj. Podle stupně znečištění nechte působit a spláchněte. Postup můžete opakovat, popřípadě nechat působit přes noc.

Pouze na kyselinovzdorné povrchyNebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.