OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC blistr 40 g

od 25,29 Kč

od 20,90 Kč bez DPH

Kód LAR-111*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-111*D

LARRIN WC plus-blistr Cherries 40g

> 100 kusů 25,29 Kč
LAR-111*A

LARRIN WC blistr DUO fialově/bílý

25 kusy 25,77 Kč
LAR-111*B

LARRIN WC blistr DUO modro/bílý

41 kusy 27,71 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Larrin WC blistr Duo fialovo-bílý, 40 g

Larrin WC blistr Duo fialovo-bílý je dezodorační a čisticí přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Citronellol, Butylphenyl methylpropional, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Citronellol, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Linalool, Limonene.