OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC čisticí gel 750 ml

57,23 Kč

47,30 Kč bez DPH

Kód LAR-170*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-170*B

LARRIN WC gel čist.modrý 750ml

6 kusy 57,23 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Larrin WC gel čisticí modrý 750 ml

Larrin WC gel čisticí modrý čistí WC pod vnitřním okrajem mísy. Osvěží prostor a provoní ho intenzivní vůní. Odstraňuje vápenaté usazeniny. Zajišťuje vysoký lesk. Silně pění. Díky své konzistenci nestéká ani ze svislé plochy, dokud není splácnuto.

Použití:

Pro snazší aplikaci polohami 1 a 2 nastavte hrdlo. Stiskněte uzávěr na vyznačených místech a otevřete. Nastříkejte do WC mísy, a to i pod její okraj. Nechte působit. Vyčistěte. Spláchněte. Při větším znečistění nechte působit maximálně 10 minut. Podle potřeby opakujte.

Pouze na povrchy odolné vůči kyselinám. Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší smalty, lakované povrchy, dřevo apod.).

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah / obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).