OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC gel Arctic modrý 500 ml

157,42 Kč

130,10 Kč bez DPH

Kód LAR-160
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Larrin WC gel Arctic modrý, 500 ml

Larrin WC gel Arctic modrý dezodoruje, tvoří bohatou pěnu, čistí a omezuje tvorbu vodního kamene.
Pro až 15 doplnění


Použití:

Pro pohodlinější plnění setřeste gel do hradla lahve.Varování:


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Butylphenyl methylpropional, Linalool, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).