OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN WC gel Nature zelený 500 ml

99,95 Kč

82,60 Kč bez DPH

Kód LAR-161
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Larrin WC gel Nature zelený, 500 ml

Larrin WC gel Nature zelený dezodoruje, tvoří bohatou pěnu, čistí a omezuje tvorbu vodního kamene.

Pro až 15 doplnění

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Linalool, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).