OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LAVAX prací prostředek Black 1 l

71,51 Kč

59,10 Kč bez DPH

Kód LAV-002
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Lavax prací prostředek Black 1 l

Lavax prací prostředek Black je koncentrovaný prací prostředek na tmavé a černé prádlo, se speciálně vytvořenou recepturou s obsahem lanolinu. Účinný i při nízkých teplotách praní.Použití:

Prádlo nepředpírejte a nenamáčejte. Na skvrny a silně znečištěná místa naneste Lavax Black nezředěný, vložte do pračky, dávkujte podle tabulky. Doporučujeme prát černé a barevné prádlo naruby, omezíte tím jeho případné mechanické opotřebení. Vhodný pro všechny druhy praček i pro ruční praní. Dodržujte vždy pokyny výrobce textilie, zejména doporučené teploty. Není vhodný na vlnu a hedvábí.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Lanolín, parfum, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.