OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LAVON dezinfekce na povrchy 750 ml univerzální použití 99,9 % účinnost

LAVON dezinfekce na povrchy 750 ml univerzální použití 99,9 % účinnost
Akce

48,28 Kč

39,90 Kč bez DPH

Kód LAV-021/A
Počet kusů
Skladem: 5 kusy
LAVON easy clean dezinfekce na povrchy. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy s trojím účinkem na viry, bakterie a kvasinky. Obsahuje chlór a alkohol, proto je šetrnější k povrchům. Nezpůsobuje skvrny na textiliích, nedráždí pokožku, intenzivní vůně. Vhodné na kliky, držadla, zábradlí, odpadkové koše, kuchyně, stoly, židle, sedátka WC, vodovodní baterie, telefony, klávesnice, dětské hračky, dlaždičky, koberce, mramor, sedačky a další.
 
Použití:
Nastříkejte koncentrát na plochu určenou k dezinfekci. Plochu je nutno dostatečně navlhčit. Po expozici ji osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Povrchy, které přicházejí do kontaktu s nebalenou potravinou, a hračky je nutné opláchnout pitnou vodu.
 
Upozornění:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Typ přípravku PT2. Účinky: baktericidní - expozice 5 minut, virucidní - expozice 60 minut, protikvasinkový - expozice 15 minut.
Obsahuje: Didecyl(dimethyl)lamonium-chlorid (CAS 7173-51-5) 5 g / kg, Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid (CAS: 6824-85-1) 2,5 g / kg.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Zákaz opakovaného použití obalu.
 
Složení:
Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfém.
 
Skladujte ve svislé poloze při teplotě + 5 až + 25 °C. Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu.