OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LENA Citrus 550 g

26,62 Kč

22,00 Kč bez DPH

Kód LEN-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Lena Citrus, 550 g

Lena Citrus na mytí nádobí
Koncentrovaný hustý gel s octem pro zářivě čisté nádobí s příjemnou vůní
Důkladně odstraňuje nečistoty a mastnotu.
Na všechny druhy nádobí a omyvatelné plochy
Silný odmašťující účinek
Tvorba bohaté pěny
Neutrální pH
Parfemace citrónové trávy


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘ STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obal: Po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob na tříděný odpad.
Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfém (Limonene, Citral), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), barva, voda.