OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LENA Citrus 550 g

40,78 Kč

33,70 Kč bez DPH

Kód LEN-102
Počet kusů
Skladem: 60 kusy

Lena Citrus, 550 g
Lena Citrus je koncentrovaný hustý gel s octem pro zářivě čisté nádobí a omyvatelné plochy s příjemnou vůní. Důkladně odstraňuje nečistoty a mastnotu. Tvorba bohaté pěny

Neutrální pH

Nevysušuje a nedráždí pokožku.

Kombinace více typů povrchově aktivních látek zaručuje dobrou účinnost, ale i šetrnost k pokožce.

Vhodné na mytí všech druhů nádobí i omyvatelných ploch v celé domácnosti

Parfemace citronové trávy

 

Použití:

Na přípravu 4 l roztoku dolijte 1,5 polévkové lžíce přípravku. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfém (Limonene, Citral), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), barva, voda.

 

Skladování:

Skladujte v dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Skladujte ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům.

Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Neskladujte společně s oxidačními činidly.