OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LEPIDLO vteřinové Loctite Super Bond gel tuba 2 g

56,87 Kč

47,00 Kč bez DPH

Kód LEP-012
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Lepidlo vteřinové Loctite Super Bond gel tuba, 2 g


Lepidlo vteřinové Loctite Super Bond gel tuba nekape.

Extra silný a flexibilní

Odolný vůči otřesům i vodě.

Guma, kůže, dřevo, kov, porcelán, plast

Univerzální sekundové lepidlo


 

Použití:


Otočte uzávěr a zatlačte hrot do tuby. Lepené povrchy musí být čisté, suché a přesně k sobě přiléhat. Malé množství lepidla naneste pouze na jednu lepenou plochu. Obě plochy přitiskněte k sobě a několik sekund držte. Lepí porcelán, kov, gumu, kůži, dřevo, plasty a papír.


 

Varování:


Obsahuje Ethyl (2-kyanoakrylát), Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění oči. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy.


 

První pomoc:


Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící, oddělte. Můžete použít i Loctite Odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotvírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizujte již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.


 

Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu (blistru) na chladném a suchém místě.