OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LEPIDLO vteřinové Loctite Super Bond tuba 3 g

53,48 Kč

44,20 Kč bez DPH

Kód LEP-010
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Lepidlo vteřinové Loctite Super Bond tuba, 3 g


Lepidlo vteřinové Loctite Super Bond tuba odolává vysoké teplotě, vodě a otřesům.

Kov, porcelán, plasty, guma, kůže, dřevo

Univerzální sekundové lepidlo

 

Odolává vodě, mytí v myčce nádobí a otřesům.

Teplotní odolnost (od –50 do +120 °C)

Lepí během několik sekund.

Vhodný na většinu materiálů

Po vytvrzení transparentní

Bez rozpouštědel

Neucpává se.


 

Varování:


Obsahuje Ethyl-(2-kyanoakrylát), kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy.


 

První pomoc:


Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící oddělte. Můžete použít i odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampony namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotvírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.


 

Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu (blistru) na chladném místě.