OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LEPIDLO vteřinové Loctite SuperBond Original 4 g

115,92 Kč

95,80 Kč bez DPH

Kód LEP-013
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Lepidlo vteřinové Loctite Super Bond, 4 g


Lepidlo vteřinové Loctite Super Bond lepí různé druhy materiálů: kov, porcelán, plast, gumy, kůže, dřevo.

Není vhodné na lepení skla, EPS a syntetických vláken.
Silné, rychleschnoucí, odolává i mytí v myčce nádobí.

Nevhodné pro styk s potravinami
Odolné vůči otřesům a vodě

Vnější obal 80 % recyklovaného materiálu
 

Použití:


1.Zkontrolujte, zda jsou povrchy čisté, suché a přiléhají k sobě. 2. Po propíchnutí uzávěru přišroubujte aplikátor s vrškem ve směru hodinových ručiček. 3. Opatrně odšroubujte vršek. 4. Naneste malé množství lepidla na jeden z lepených povrchů, díly k sobě okamžitě přitiskněte a přidržte až do zaschnutí. 5. Po použití tubu ihned důkladně uzavřete. Uchovávejte na suchém a chladném místě.


 

Varování:


Obsahuje Ethyl-(2-kyanoakrylát). Varování. Kyanoakrytlát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut oparně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy.


 

Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.