OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LÍPA lak na vlasy náhradní náplň 500 ml

97,16 Kč

80,30 Kč bez DPH

Kód LIP-014
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Lak na vlasy s vůní lípy

Tento lak je vhodný pro všechny typy vlasů. Udržuje pevný účes a zabraňuje předčasnému maštění.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F. Vyhněte se kontaktu s očima. Pouze k vnějšímu použití. Použití jen k danému účelu.