OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LOUH hydroxid sodný 1 kg

78,17 Kč

64,60 Kč bez DPH

Kód LOU-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Louh hydroxid sodný, 1 kg

Louh hydroxid sodný slouží k čištění odpadů a potrubí, bělení a barvení textilií, odmašťovací lázně. Nejen k čištění kotlů, potrubí a odpadů.

V domácnosti se nejvíce používá v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutech, pisoárech, bidetech, toaletách, domovních kanálech a v různých potrubích. Dokonale z nich odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, toaletní papír, vatu a také nepříjemné pachy.

Mikroperličky se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny. Nelze používat na hliníkové potrubí!

 

Použití:

Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem. Hydroxid sodný je látka hygroskopická. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a etanolu. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalicky.

Doporučené dávkování: Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu je doporučeno vsypat 2-3 vnitřní uzávěry (60-90 g) hydroxidu sodného a zalít 0,5-1 l vroucí vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, je doporučeno celý postup opakovat.

Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen!

 

Obsah nebezpečných látek:

Hydroxid sodný (Index: 011–002–00–6; CAS: 1310–73–2)

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.