OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MADEL Piatti zelený 4 l 292

149,07 Kč

123,20 Kč bez DPH

Kód MAD-002
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

Madel Piatti zelený, 4 l

Madel Piatti zelený je tekutý pH neutrální bezfosfátový přípravek na mytí nádobí, skla a podlahy.
Vhodný i pro citlivou pokožku
S vůní limetky


Použití:

Dávkujte dle tvrdosti vody a stupně znečištění 1-2 lžíce na 10 l vody.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy (Limonene), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).


Spotřebujte do 5 let od data výroby uvedeného na obalu.