OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MADEL tablety do myčky 5 v 1 Lemon 16 ks

88,21 Kč

72,90 Kč bez DPH

Kód MAD-005
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Madel tablety do myčky 5 v 1 Lemon, 16 ks

Madel tablety do myčky 5 v 1 Lemon spojují odmašťující, mycí a lešticí účinky, zabraňují usazování vápníku i vzniku nepříjemných pachů.
Pro všechny typy myček nádobí


Použití:

Vyloupněte tabletu z obalu a vložte do vaničky pro mycí přípravek. Pokud je tableta velká, vložte ji do košíčku pro příbory nebo na dno myčky. V tomto případě vynechejte program předmytí. Neobsahuje chlor.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽDNÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložte do tříděného nebo komunálního odpadu.


Složení:

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 %: fosforečnany, fosfonáty, polykarboxyláty, neiontové povrchové aktivní látky, enzymy, parfémy


Spotřebujte do 5 let od data výroby.